» TRANG web Soi cầu chúng tôi sử dụng phần mềm ĐỘC QUYỀN của các chuyên gia chúng tôi CHUYÊN THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP, chọn lọc theo nhiều phương pháp từ nguồn hơn 20 trang web hàng đầu chuyên về xổ số tại Việt Nam để tìm ra những con số ĐẸP NHẤT trong ngày có khả năng TRÚNG CAO NHẤT.

⇒ AE LIÊN HỆ KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:0368573853

3 CÀNG 1 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 459 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 459
12/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 970 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 970
11/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 771 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 771
10/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 284 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 284
09/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 669 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 669
08/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 079 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 079
07/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 911 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 911
06/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 455 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 455
05/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 524 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 524
04/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 844 ĂN 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) 844
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

3 CÀNG 3 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 7.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 459 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 459
12/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 970 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 970
11/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 717 771 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 771
10/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 248 284 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 284
09/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 669 899 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 669
08/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 079 097 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 079
07/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 911 977 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 911
06/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 455 457 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 455
05/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 524 526 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 524
04/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 844 855 KẾT QUẢ: TRÚNG 3 CÀNG 844
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mớiDÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 59 95 68 KẾT QUẢ: TRÚNG ĐỀ 59(HĐXS)
12/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 09 90 70 KẾT QUẢ: TRÚNG ĐỀ 70(HĐXS)
11/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 71 81 KẾT QUẢ: TRÚNG ĐỀ 71(HĐXS)
10/11/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 45 25 12 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT (HĐXS)

mớiSIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 6.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 08 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 08/ 1 NHÁY
12/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 04 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 04/ 2 NHÁY
11/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 81/ 1 NHÁY
10/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 42 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 42/ 1 NHÁY
09/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 58/ 2 NHÁY
08/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 32/ 2 NHÁY
07/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 07 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 07/ 2 NHÁY
06/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 29/ 2 NHÁY
05/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 76/ 1 NHÁY
04/11/2018 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 50 KẾT QUẢ: TRÚNG LÔ 50/ 2 NHÁY
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99% (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ 99% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 NHẬN SỐ : 57 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 57
12/11/2018 NHẬN SỐ : 89 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 89
11/11/2018 NHẬN SỐ : 38 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 38
10/11/2018 NHẬN SỐ : 15 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 15x2
09/11/2018 NHẬN SỐ : 36 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 36
08/11/2018 NHẬN SỐ : 47 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 47
07/11/2018 NHẬN SỐ : 76 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 76
06/11/2018 NHẬN SỐ : 64 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 64
05/11/2018 NHẬN SỐ : 89 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 89
04/11/2018 NHẬN SỐ : 94 TRÚNG LÔ TUYỆT MẬT 94
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU
NGÀY XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 57 68 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
12/11/2018 90 99 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
11/11/2018 68 91 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
10/11/2018 15 62 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
09/11/2018 63 99 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
08/11/2018 60 79 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
07/11/2018 49 76 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
06/11/2018 74 87 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
05/11/2018 58 67 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
04/11/2018 32 87 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 2
THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 57 68 80 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
12/11/2018 28 58 90 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
11/11/2018 18 68 91 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
10/11/2018 15 62 81 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
09/11/2018 45 63 99 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
08/11/2018 26 69 78 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
07/11/2018 49 76 83 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
06/11/2018 74 83 87 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
05/11/2018 58 67 79 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
04/11/2018 32 87 94 KẾT QUẢ: TRÚNG XIÊN 3
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ VIP

mớiSoi cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 29 TRƯỢT VÍP
12/11/2018 58 ĂN LÔ VÍP 58
11/11/2018 89 ĂN LÔ VÍP 89
10/11/2018 57 ĂN LÔ VÍP 75
09/11/2018 59 TRƯỢT VÍP
08/11/2018 68 ĂN LÔ VÍP 68
07/11/2018 07 ĂN LÔ VÍP 07x2
06/11/2018 70 ĂN LÔ VÍP 70
05/11/2018 69 TRƯỢT VÍP
04/11/2018 61 ĂN LÔ VÍP 61
03/11/2018 41 ĂN LÔ VÍP 41
02/11/2018 81 ĂN LÔ VÍP 81
01/11/2018 15 TRƯỢT VÍP
31/10/2018 45 ĂN LÔ VÍP 45
30/10/2018 73 ĂN LÔ VÍP 73
29/10/2018 37 ĂN LÔ VÍP 37
28/10/2018 12 ĂN LÔ VÍP 12
27/10/2018 93 ĂN LÔ VÍP 93
26/10/2018 89 TRƯỢT VÍP
25/10/2018 86 ĂN LÔ VÍP 86
24/10/2018 05 ĂN LÔ VÍP 05X2
23/10/2018 45 ĂN LÔ VÍP 45
22/10/2018 51 TRƯỢT VÍP
21/10/2018 97 ĂN LÔ VÍP 97
20/10/2018 80 ĂN LÔ VÍP 80
19/10/2018 87 ĂN LÔ VÍP 87
18/10/2018 81 ĂN LÔ VÍP 81
17/10/2018 95 TRƯỢT VÍP
16/10/2018 23 ĂN LÔ VIP 23
15/10/2018 11 ĂN LÔ VIP 11
14/10/2018 26 ĂN LÔ VIP 26
13/10/2018 51 ĂN LÔ VIP 51
12/10/2018 08 TRƯỢT
11/10/2018 43 ĂN LÔ VIP 43
10/10/2018 03 ĂN LÔ VIP 03
09/10/2018 56 ĂN LÔ VIP 56
08/10/2018 47 TRƯỢT
07/10/2018 58 ĂN LÔ VIP 58
06/10/2018 02 ĂN LÔ VIP 02
05/10/2018 12 ĂN LÔ VIP 12
04/10/2018 28 TRƯỢT
03/10/2018 03 ĂN LÔ VÍP 03
02/10/2018 13 ĂN LÔ VÍP 13
01/10/2018 27 ĂN LÔ VÍP 27
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 2 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 2 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 2 VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 2 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 29 80 ĂN LÔ 80
12/11/2018 31 69 ĂN XIÊN 31 69
11/11/2018 28 38 ĂN LÔ 38
10/11/2018 57 75 ĂN XIÊN 57 75
09/11/2018 47 85 TRƯỢT
08/11/2018 68 96 ĂN LÔ 68
07/11/2018 00 56 ĂN LÔ 00
06/11/2018 74 79 ĂN XIÊN 74 79
05/11/2018 68 77 ĂN LÔ 77
04/11/2018 57 86 ĂN XIÊN 57 86
03/11/2018 57 86 ĂN LÔ 57
02/11/2018 41 90 TRƯỢT
01/11/2018 25 68 ĂN LÔ 25
31/10/2018 45 94 ĂN XIÊN 45 94
30/10/2018 16 78 73 ĂN LÔ 73 16
29/10/2018 23 14 ĂN LÔ 23
28/10/2018 45 75 ĂN LÔ 75
27/10/2018 44 86 ĂN XIÊN 44 86
26/10/2018 38 68 ĂN LÔ 68
25/10/2018 26 78 ĂN LÔ 26
24/10/2018 81 78 ĂN LÔ 81
23/10/2018 48 79 ĂN LÔ 79
22/10/2018 36 46 TRƯỢT
21/10/2018 94 00 ĂN LÔ 84
20/10/2018 47 80 ĂN LÔ 80
19/10/2018 05 67 ĂN XIÊN 05 67x2
18/10/2018 12 90 ĂN XIÊN 12 90
17/10/2018 02 41 ĂN LÔ 41
16/10/2018 23 69 ĂN LÔ 23
15/10/2018 12 68 ĂN LÔ 12
14/10/2018 25 53 ĂN LÔ 53X2
13/10/2018 39 69 ĂN XIÊN 39 69
12/10/2018 27 73 ĂN LÔ 27x2
11/10/2018 28 41 TRƯỢT
10/10/2018 73 85 ĂN XIÊN 73 85
09/10/2018 42 86 ĂN XIÊN 42 86
08/10/2018 10 69 ĂN LÔ 10
07/10/2018 86 25 ĂN LÔ 86x2
06/10/2018 58 96 TRƯỢT
05/10/2018 12 70 ĂN LÔ 12
04/10/2018 45 87 ĂN XIÊN 45 87
03/10/2018 41 75 TRƯỢT
02/10/2018 12 96 ĂN LÔ 12
01/10/2018 98 30 ĂN XIÊN 98 30
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 3 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 3 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 3 VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 29 68 80 ĂN LÔ 68x2 80
12/11/2018 31 69 84 ĂN XIÊN 31 69 84
11/11/2018 28 38 89 ĂN LÔ 38 89
10/11/2018 57 75 96 ĂN XIÊN 57 75 96
09/11/2018 47 63 76 ĂN LÔ 63 76
08/11/2018 06 26 79 ĂN LÔ 26x2 79
07/11/2018 00 56 88 ĂN LÔ 00 88
06/11/2018 14 74 79 ĂN XIÊN 14 74 79
05/11/2018 39 68 77 ĂN LÔ 39 77
04/11/2018 02 57 86 ĂN XIÊN 02x2 57 86
03/11/2018 57 86 91 ĂN LÔ 57 91
02/11/2018 34 86 90 ĂN LÔ 34x3 90
01/11/2018 25 68 79 ĂN LÔ 25 79
31/10/2018 45 83 94 ĂN XIÊN 45 83 94
30/10/2018 16 78 73 34 ĂN LÔ 73 16 34x2
29/10/2018 23 14 27 ĂN LÔ 23 27
28/10/2018 45 75 94 ĂN LÔ 75 94
27/10/2018 44 86 93 ĂN XIÊN 44x2 86 93
26/10/2018 38 68 75 ĂN LÔ 68 75
25/10/2018 26 78 86 ĂN LÔ 26 86
24/10/2018 81 78 87 ĂN LÔ 81X2 87
23/10/2018 48 79 88 ĂN LÔ 79 88
22/10/2018 21 36 62 ĂN LÔ 21x2 62
21/10/2018 94 00 86 ĂN LÔ 84 86
20/10/2018 28 47 80 ĂN LÔ 28 80
19/10/2018 05 67 89 ĂN XIÊN 05 67x2 89
18/10/2018 12 90 85 ĂN XIÊN 12 90 85
17/10/2018 02 41 46 ĂN LÔ 41 46X2
16/10/2018 23 69 85 ĂN LÔ 23 85
15/10/2018 12 68 96 ĂN LÔ 12 96
14/10/2018 25 53 98 ĂN LÔ 53X2 98
12/10/2018 39 37 80 ĂN LÔ 39 37
12/10/2018 27 73 99 ĂN LÔ 27x2 99
11/10/2018 43 92 81 ĂN LÔ 43 81
10/10/2018 42 25 79 ĂN LÔ 42 25x2
09/10/2018 42 76 58 ĂN LÔ 42 76x2
08/10/2018 43 91 82 ĂN XIÊN 43 91 85
07/10/2018 86 25 94 ĂN LÔ 86x2 94
06/10/2018 11 70 85 ĂN LÔ 11 85
05/10/2018 12 83 97 ĂN LÔ 12 83x2
04/10/2018 52 56 70 ĂN LÔ 52 56
03/10/2018 13 96 86 ĂN LÔ 13 86x2
02/10/2018 04 82 94 ĂN LÔ 82x2 94
01/10/2018 27 78 98 ĂN LÔ 27 98
30/09/2018 19 44 72 ĂN LÔ 19 72x2
29/09/2018 54 86 99 ĂN XIÊN 54 86 99
28/09/2018 25 41 68 ĂN LÔ 25 68
27/09/2018 15 53 84 ĂN XIÊN 15 53 84
26/09/2018 83 78 21 ĂN LÔ 21 78x2
25/09/2018 81 97 74 ĂN LÔ 81 74
24/09/2018 95 25 63 ĂN LÔ 63 25
23/09/2018 65 74 91 ĂN LÔ 65x2 91
22/09/2018 36 89 07 ĂN LÔ 07 36
21/09/2018 04 83 62 ĂN LÔ 04 83
20/09/2018 55 68 90 ĂN XIÊN 55 68 90
19/09/2018 47 69 51 ĂN LÔ 69 51X2
18/09/2018 87 45 42 ĂN LÔ 45 42
17/09/2018 34 69 87 ĂN LÔ 34 87
16/09/2018 42 38 75 ĂN XIÊN 38 42 75
15/09/2018 65 87 32 ĂN LÔ 32x2
14/09/2018 13 47 95 ĂN XIÊN 13 47 95
13/09/2018 01 54 78 ĂN LÔ 01 78
12/09/2018 34 67 85 ĂN XIÊN 34 67 85
11/09/2018 48 88 94 ĂN LÔ 48x2 94
10/09/2018 41 62 96 ĂN LÔ 62 96
09/09/2018 03 26 83 ĂN LÔ 03 26
08/09/2018 32 52 73 ĂN XIÊN 32 52x2 73
07/09/2018 56 84 31 ĂN LÔ 84 31
06/09/2018 54 67 89 ĂN LÔ 54x2 89
05/09/2018 71 04 28 ĂN LÔ 71 04
04/09/2018 71 24 12 ĂN XIÊN 71 24 12
03/09/2018 08 74 91 ĂN LÔ 08x2 91
02/09/2018 36 85 98 ĂN LÔ 36 98
01/09/2018 26 74 99 ĂN LÔ 74 99
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 4 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 4 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 29 57 68 80 ĂN LÔ 57 68x2 80
12/11/2018 31 69 84 90 ĂN XIÊN 31 69 84 90
11/11/2018 17 28 38 89 ĂN LÔ 17x2 38 89
10/11/2018 24 47 57 75 ĂN LÔ 24 57 75
09/11/2018 47 63 76 99 ĂN LÔ 63 76 99
08/11/2018 06 26 68 79 ĂN LÔ 26x2 68 79
07/11/2018 00 34 56 77 ĂN LÔ 00 34x2
06/11/2018 14 57 74 79 ĂN XIÊN 14 57 74 79
05/11/2018 09 39 68 77 ĂN LÔ 09 39 77
04/11/2018 02 14 57 86 ĂN XIÊN 02x2 14 57 86
03/11/2018 28 57 86 91 ĂN LÔ 28 57 91
02/11/2018 34 50 86 90 ĂN LÔ 34x3 50 90
01/11/2018 25 68 79 93 ĂN LÔ 25 79 93
31/10/2018 23 45 83 94 ĂN XIÊN 23x2 45 83 94
30/10/2018 16 78 73 34 ĂN LÔ 73 16 34x2
29/10/2018 23 14 27 75 ĂN LÔ 23 27 75
28/10/2018 06 45 75 94 ĂN LÔ 06 75 94
27/10/2018 25 44 86 93 ĂN XIÊN 25x2 44x2 86 93
26/10/2018 38 68 75 93 ĂN LÔ 68 75 93
25/10/2018 26 78 86 55 ĂN LÔ 26 86 55
24/10/2018 81 78 87 22 ĂN LÔ 81X2 87
23/10/2018 23 48 79 88 ĂN LÔ 23 79 88
22/10/2018 21 36 62 83 ĂN LÔ 21x2 62
21/10/2018 94 00 86 05 ĂN LÔ 84 86 05
20/10/2018 00 28 47 80 ĂN LÔ 00 28 80
19/10/2018 27 57 87 94 ĂN LÔ 57 87 94
18/10/2018 12 90 85 00 ĂN LÔ 12 90 85
17/10/2018 02 41 46 08 ĂN LÔ 41 46X2
16/10/2018 23 69 85 25 ĂN LÔ 23 85
15/10/2018 12 68 96 11 ĂN LÔ 12 96 11
14/10/2018 25 53 98 33 ĂN LÔ 53X2 98
12/10/2018 39 37 80 75 ĂN LÔ 39 37 75
12/10/2018 27 73 48 60 ĂN LÔ 27x2 48 60
11/10/2018 43 92 81 07 ĂN LÔ 43 81 07
10/10/2018 42 25 79 73 ĂN LÔ 42 25x2 73
09/10/2018 42 76 58 97 ĂN LÔ 42 76x2
08/10/2018 43 91 82 56 ĂN XIÊN 43 91 85 56
07/10/2018 86 25 94 78 ĂN LÔ 86x2 94
06/10/2018 11 70 43 37 ĂN LÔ 11 43x2 37
05/10/2018 47 12 62 73 ĂN LÔ 47 12 73
04/10/2018 52 56 70 87 ĂN LÔ 52 56 87
03/10/2018 13 96 92 03 ĂN LÔ 13 92 03
02/10/2018 04 48 82 94 ĂN LÔ 48 82x2 94
01/10/2018 27 36 78 98 ĂN LÔ 27 36 98
30/09/2018 19 44 53 72 ĂN LÔ 19 53 72x2
29/09/2018 54 78 86 99 ĂN XIÊN 54 78 86 99
28/09/2018 29 34 68 97 ĂN LÔ 34 68 97
27/09/2018 18 26 76 84 ĂN LÔ 26 76 84
26/09/2018 23 44 84 98 ĂN LÔ 23 84x2 98
25/09/2018 08 36 45 69 ĂN LÔ 08x2 45 69
24/09/2018 32 45 69 81 ĂN LÔ 32 69x2 81
23/09/2018 10 27 46 87 ĂN LÔ 10 46 87
22/09/2018 07 36 56 87 ĂN XIÊN 07 36 56 87
21/09/2018 13 24 59 72 ĂN LÔ 13x2 59 72
20/09/2018 09 90 41 75 ĂN LÔ 90 41 75
19/09/2018 18 57 69 87 ĂN LÔ 57x2 69 87
17/09/2018 03 54 87 97 ĂN LÔ 03 54 87
16/09/2018 08 29 46 83 ĂN LÔ 29 83
15/09/2018 00 45 68 93 ĂN LÔ 45 68 93
14/09/2018 13 47 63 95 ĂN XIÊN 13 47 63 95
13/09/2018 01 54 78 85 ĂN LÔ 01 78 85
12/09/2018 34 67 85 99 ĂN XIÊN 34 67 85 99
11/09/2018 33 48 88 94 ĂN LÔ 33 48x2 94
10/09/2018 27 41 62 96 ĂN LÔ 27x2 62 96
09/09/2018 03 26 65 83 ĂN LÔ 03 26 65
08/09/2018 09 32 52 73 ĂN XIÊN 09x2 32 52x2 73
07/09/2018 34 46 76 84 ĂN LÔ 76 84
06/09/2018 08 54 87 93 ĂN LÔ 54x2 87 93
05/09/2018 25 53 65 96 ĂN LÔ 25 53 96
04/09/2018 09 48 77 96 ĂN LÔ 09 48 77
03/09/2018 14 26 47 88 ĂN LÔ 26 47x2
02/09/2018 02 22 56 94 ĂN LÔ 22 56 94
01/09/2018 38 66 79 91 ĂN LÔ 38 66 91x2
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ 6 SỐ VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 6 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 01 37 29 57 68 80 ĂN LÔ 01 57 68x2 80
12/11/2018 01 07 70 36 31 69 ĂN LÔ 01 70 31 69
11/11/2018 03 17 28 38 89 98 ĂN LÔ 03 17x2 38 89
10/11/2018 22 24 28 34 57 75 ĂN LÔ 24 34 57 75
09/11/2018 09 12 14 36 57 76 ĂN LÔ 09 12 36 76
08/11/2018 06 26 68 86 79 97 ĂN LÔ 26x2 68 79
07/11/2018 07 70 45 54 68 76 ĂN LÔ 07x2 54 76
06/11/2018 14 41 74 79 85 87 ĂN LÔ 14 74 79 87
05/11/2018 00 24 42 39 68 77 ĂN LÔ 00 24 39 77
04/11/2018 00 55 02 57 86 97 ĂN LÔ 02x2 57 86
03/11/2018 23 32 47 57 86 91 ĂN LÔ 23 32 57 91
02/11/2018 34 43 57 86 90 99 ĂN LÔ 34x3 90 99
01/11/2018 00 28 82 25 68 79 ĂN LÔ 00 28 25 79
31/10/2018 18 23 45 62 83 94 ĂN LÔ 23x2 45 83 94
30/10/2018 16 78 73 34 55 11 ĂN LÔ 73 16 34x2 11
29/10/2018 23 14 27 75 66 20 ĂN LÔ 23 27 75
28/10/2018 23 28 45 57 75 94 ĂN LÔ 23x2 57 75 94
27/10/2018 25 34 43 44 57 75 ĂN LÔ 25x2 43 44x2 75
26/10/2018 33 57 59 68 79 94 ĂN LÔ 33 57 68 94
25/10/2018 26 78 86 55 36 06 ĂN LÔ 26 86 55 06
24/10/2018 81 78 87 22 20 54 ĂN LÔ 81X2 87 54
23/10/2018 23 32 38 48 79 88 ĂN LÔ 23 32 79 88
22/10/2018 03 09 21 36 62 87 ĂN LÔ 09 21x2 62 87
21/10/2018 94 00 86 05 25 24 ĂN LÔ 84 86 05 24
20/10/2018 34 43 67 47 80 90 ĂN LÔ 34x2 80 90
19/10/2018 04 57 75 67 86 89 ĂN LÔ 57 67x2 89
18/10/2018 12 90 85 00 98 81 ĂN LÔ 12 90 85 81
17/10/2018 02 41 46 08 37 99 ĂN LÔ 41 46X2 99
16/10/2018 23 69 85 25 88 19 ĂN LÔ 23 85 19
15/10/2018 12 68 96 11 73 52 ĂN LÔ 12 96 11 73
14/10/2018 25 53 98 33 48 86 ĂN LÔ 53X2 98 86
12/10/2018 18 81 01 10 14 41 ĂN LÔ 81 01 14
12/10/2018 68 69 22 77 44 99 ĂN LÔ 68 69x2 22 44 99
11/10/2018 12 21 35 53 69 96 ĂN LÔ 12 21 96x2
10/10/2018 42 24 03 30 73 37 ĂN LÔ 42 03 73
09/10/2018 24 42 99 44 13 31 ĂN LÔ 42 13 31 99x2
08/10/2018 43 34 01 10 91 19 ĂN LÔ 43 10 91
07/10/2018 68 86 17 71 25 52 ĂN LÔ 86x2 71 52
06/10/2018 11 66 09 90 37 73 ĂN LÔ 11 90 37 73
05/10/2018 12 21 68 86 47 74 ĂN LÔ 12 68 47x2
04/10/2018 52 56 13 31 78 87 ĂN LÔ 52 56 13 87
03/10/2018 13 31 62 26 03 30 ĂN LÔ 13 31 62 03
02/10/2018 04 13 31 26 28 74 ĂN LÔ 13 26 74x2
01/10/2018 02 04 90 36 39 93 ĂN LÔ 02 90 36 93x2
30/09/2018 08 56 59 67 76 97 ĂN LÔ 08 56 67x2 97
29/09/2018 01 10 25 52 78 87 ĂN LÔ 10x2 78 25 52
28/09/2018 25 52 11 66 25 52 ĂN LÔ 25 11 66 25
27/09/2018 42 24 08 80 38 83 ĂN LÔ 42 24 08
26/09/2018 48 84 12 21 89 98 ĂN LÔ 84x2 21 89
25/09/2018 18 81 43 34 47 74 ĂN LÔ 81 34 47 74
24/09/2018 01 04 25 52 67 76 ĂN LÔ 01x2 25 67
23/09/2018 65 56 17 71 57 75 ĂN LÔ 65x2 56 17 71 75
22/09/2018 18 81 07 70 44 99 ĂN LÔ 07 70 18 99
21/09/2018 48 84 09 90 57 75 ĂN LÔ 48 84 90
20/09/2018 23 32 47 74 41 82 ĂN LÔ 32 74 41 82x2
19/09/2018 57 75 36 33 48 86 ĂN LÔ 57x2 08X2
18/09/2018 05 67 76 82 87 89 ĂN LÔ 05 87 89
17/09/2018 05 07 23 75 79 83 ĂN LÔ 07 23 75 83
16/09/2018 06 60 08 80 68 87 ĂN LÔ 60 80x2 68
15/09/2018 06 60 08 80 25 32 ĂN LÔ 60 80x2 32x2
14/09/2018 39 45 25 52 54 41 ĂN LÔ 39X2 54 73
13/09/2018 69 42 14 53 35 87 ĂN LÔ 69X2 41 53 35
12/09/2018 99 02 22 68 56 86 ĂN LÔ 99 02 56
11/09/2018 98 25 14 61 15 47 ĂN LÔ 98 15 61
10/09/2018 24 42 98 66 11 10 ĂN LÔ 24X2 42
09/09/2018 59 95 75 57 02 03 ĂN LÔ 59 75 03
08/09/2018 68 86 47 74 56 65 ĂN LÔ 68 86X2 47 74
07/09/2018 20 15 94 16 35 95 ĂN LÔ 20 15 16 35
06/09/2018 20 02 36 57 60 89 ĂN LÔ 02 57 60 89
05/09/2018 25 66 59 95 78 ĂN LÔ 25 59
04/09/2018 62 78 79 96 25 30 ĂN LÔ 78 79 25
03/09/2018 63 80 26 53 16 12 ĂN LÔ 26 16X2 12
02/09/2018 89 98 22 36 10 90 ĂN LÔ 98 22 26
01/09/2018 84 33 93 70 84 83 ĂN LÔ 93 70 33 83
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ 10 SỐ

mớiSoi cầu DÀN LÔ 10 SỐ VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 5.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 10 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN LÔ 10 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 01 24 37 29 49 57 59 68 80 93 ĂN LÔ 01 24 57 59 68x2 80
12/11/2018 01 07 70 36 31 69 89 98 87 99 ĂN LÔ 01 70 31 69 89 99
11/11/2018 03 17 28 38 57 68 86 88 89 98 ĂN LÔ 03 17x2 38 57 68 89
10/11/2018 05 50 08 80 22 24 28 34 57 75 ĂN LÔ 50x2 24 34 57 75
09/11/2018 03 30 12 14 46 48 63 67 76 ĂN LÔ 30 12 48 63 76
08/11/2018 06 60 26 39 68 86 78 87 79 ĂN LÔ 60 26x2 39 68 78 87x2
07/11/2018 00 05 07 70 23 32 45 54 68 76 ĂN LÔ 00 07x2 70 32 54 76
06/11/2018 02 20 14 41 74 79 97 85 87 99 ĂN LÔ 02 14 74 79 97 87
05/11/2018 00 24 42 39 68 77 79 97 89 96 ĂN LÔ 00 24 39 77 79 89
04/11/2018 00 55 02 27 32 44 47 57 86 97 ĂN LÔ 02x2 32 44 57 86
03/11/2018 00 55 06 09 90 46 23 57 86 91 ĂN LÔ 00 06 09 23 57 91
02/11/2018 14 18 26 29 34 43 57 86 90 99 ĂN LÔ 14 18 29 34x3 90 99
01/11/2018 00 28 82 25 68 79 84 89 93 99 ĂN LÔ 00 28 25 79 89 93 99
31/10/2018 09 29 82 34 54 67 69 45 83 94 ĂN LÔ 29 82 54 69 45 83 94
30/10/2018 16 78 73 34 55 11 47 73 33 24 ĂN LÔ 73 16 34x2 11 73 24
29/10/2018 23 14 27 75 66 20 78 96 52 24 ĂN LÔ 23 27 75 78 96
28/10/2018 06 09 90 23 27 43 45 57 75 94 97 ĂN LÔ 06 90 23x2 57 75 94
27/10/2018 00 55 25 34 43 44 57 75 86 96 99 ĂN LÔ 55 25x2 43 44x2 75 86
26/10/2018 33 57 75 58 85 59 68 79 94 98 67 ĂN LÔ 33 57 75 85 68 94 98
25/10/2018 26 78 86 55 36 06 97 90 05 00 12 ĂN LÔ 26 86 55 06 90x2 00 12
24/10/2018 81 78 87 22 20 54 40 50 05 39 63 ĂN LÔ 81X2 87 54 05X2 50 63
23/10/2018 00 09 23 32 38 48 79 88 92 96 ĂN LÔ 00 23 32 79 88 92 96
22/10/2018 03 09 17 21 36 62 68 87 92 97 ĂN 09 17 LÔ 21x2 62 87 92
21/10/2018 94 00 86 05 25 24 00 28 68 65 ĂN LÔ 84 86 05 24 68
20/10/2018 34 43 31 13 48 84 80 90 60 06 ĂN LÔ 34x2 31x2 80 90
19/10/2018 13 31 24 34 57 75 67 78 87 89 ĂN LÔ 13 24 57 67x2 87 89
18/10/2018 12 90 85 00 98 81 23 35 58 85 ĂN LÔ 12 90 85 81 35 85
17/10/2018 02 41 46 08 37 99 45 50 17 35 ĂN LÔ 41 46X2 99 17 35
16/10/2018 23 69 85 25 88 19 24 42 44 96 ĂN LÔ 23 85 19 24 44 96
15/10/2018 12 68 96 11 73 52 14 41 89 98 ĂN LÔ 12 96 11 73 14 98
14/10/2018 25 53 98 33 48 86 20 02 62 26 ĂN LÔ 53X2 98 86 62 26
12/10/2018 18 81 01 10 14 41 78 87 23 32 ĂN LÔ 81 01 14 78 23
12/10/2018 68 69 22 77 44 99 06 60 12 21 ĂN LÔ 68 69x2 22 44 99 06 60
11/10/2018 12 21 35 53 69 96 17 71 39 93 ĂN LÔ 12 21 96x2 71 39
10/10/2018 42 24 03 30 73 37 12 21 85 58 ĂN LÔ 42 03 73 12 85
09/10/2018 24 42 44 99 13 31 23 32 01 10 ĂN LÔ 42 99x2 13 31 23 01
08/10/2018 43 34 01 10 91 19 56 65 71 17 ĂN LÔ 43 10 91 56 71
07/10/2018 68 86 17 71 25 52 96 97 32 23 ĂN LÔ 86x2 71 52 96 32
06/10/2018 11 66 09 90 37 73 58 85 95 59 ĂN LÔ 11 90 37 73 85 95
05/10/2018 12 21 68 86 47 74 05 50 24 42 ĂN LÔ 12 68 47x2 50 42
04/10/2018 52 56 13 31 78 87 45 54 01 10 ĂN LÔ 52 56 13 87 45 01
03/10/2018 13 31 62 26 03 30 58 85 05 50 ĂN LÔ 13 31 62 03 05x2 85
02/10/2018 04 13 31 26 28 82 46 48 84 74 ĂN LÔ 13 26 82x2 48 74x2
01/10/2018 02 04 09 90 25 36 39 93 47 69 ĂN LÔ 02 90 36 93x2 47
30/09/2018 07 08 16 19 44 56 59 67 76 97 ĂN LÔ 07 08 19 56 67x2 97
29/09/2018 01 10 25 52 78 87 05 50 12 21 ĂN LÔ 10x2 78 25 52 21
28/09/2018 25 52 11 66 25 52 37 73 32 23 ĂN LÔ 25 11 66 25 37 32
27/09/2018 42 24 08 80 38 83 33 88 78 77 ĂN LÔ 42 24 08 33 77
26/09/2018 48 84 12 21 89 98 38 83 42 24 ĂN LÔ 84x2 21 89 38 42 24
25/09/2018 18 81 43 34 47 74 01 10 12 21 ĂN LÔ 81 34 47 74 01 12
24/09/2018 01 04 25 52 67 76 75 57 24 42 ĂN LÔ 01x2 25 67 75 42
23/09/2018 65 56 17 71 57 75 69 96 19 91 ĂN LÔ 65x2 56 17 71 75 91 69
22/09/2018 18 81 07 70 44 99 27 72 34 43 ĂN LÔ 07 70 18 99 27
21/09/2018 48 84 09 90 57 75 12 21 67 68 ĂN LÔ 48 84 90 12 21 67
20/09/2018 23 32 13 31 26 62 67 76 09 90 ĂN LÔ 32 31 26 62 90
19/09/2018 47 69 51 37 73 80 08 15 20 30 ĂN LÔ 69 51X2 08X2 20 30
18/09/2018 58 85 79 97 75 10 00 55 88 68 ĂN LÔ 58x2 97 10 00 55 88
17/09/2018 28 31 34 43 45 54 67 82 87 99 ĂN LÔ 28 34 43x2 54 87 99
16/09/2018 27 61 16 29 33 57 75 45 54 83 ĂN LÔ 61 27 29 33 75 45 83
15/09/2018 23 32 67 76 78 87 56 65 70 07 ĂN LÔ 23 32x2 78 56 70 07
14/09/2018 02 04 11 13 28 82 46 57 39 74 ĂN LÔ 04 13 28 46 39x2
13/09/2018 02 20 16 23 32 45 68 78 87 98 ĂN LÔ 20x2 16 23 78 98x2
12/09/2018 00 55 18 81 29 39 46 64 57 84 ĂN LÔ 55 29 39 46 57
11/09/2018 07 70 15 18 81 27 36 64 88 94 ĂN LÔ 07 15 27x2 36 94
10/09/2018 07 09 15 19 34 43 57 62 68 86 ĂN LÔ 07 19 43 62 86
09/09/2018 03 09 15 51 24 26 35 53 75 83 ĂN LÔ 03 15 51 26 53 75
08/09/2018 09 12 21 25 52 46 58 64 67 84 ĂN LÔ 09x2 21 52x2 84
07/09/2018 68 86 79 97 13 31 35 53 89 98 ĂN LÔ 68 86 97 31 35
06/09/2018 46 64 35 53 14 41 47 74 89 98 ĂN LÔ 64x2 35x2 53 47 89
05/09/2018 04 40 24 42 23 32 46 64 59 95 ĂN LÔ 32 04 40 46 59
09/09/2018 39 93 78 87 69 96 02 20 14 41 ĂN LÔ 39 93 78 02 14
03/09/2018 06 08 14 23 32 33 88 45 86 91 ĂN LÔ 08x2 32 33 86 91
02/09/2018 04 40 18 81 29 33 88 48 74 96 ĂN LÔ 40 81 88 48 74
01/09/2018 07 70 23 33 44 57 72 74 79 83 ĂN LÔ 70 33 44 57 74 83
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP

mớiSoi cầu DÀN ĐỀ 5 SỐ từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 57 75 68 86 97 TRƯỢT
12/11/2018 36 47 58 76 79 TRƯỢT
11/11/2018 28 82 45 67 40 TRƯỢT
10/11/2018 45 54 68 73 83 TRƯỢT
09/11/2018 69 96 89 98 99 ĂN ĐỀ 69
08/11/2018 00 26 06 60 69 TRƯỢT
07/11/2018 33 58 77 84 89 TRƯỢT
06/11/2018 43 45 68 86 79 TRƯỢT
05/11/2018 79 97 58 76 67 TRƯỢT
04/11/2018 00 55 44 77 88 ĂN ĐỀ 44
03/11/2018 58 76 68 79 97 TRƯỢT
02/11/2018 38 56 65 74 69 TRƯỢT
01/11/2018 25 52 79 97 50 TRƯỢT
31/10/2018 25 35 53 45 54 ĂN ĐỀ 35
30/10/2018 33 24 78 16 23 TRƯỢT
29/10/2018 75 79 97 47 56 TRƯỢT
28/10/2018 45 75 57 85 58 TRƯỢT
27/10/2018 25 54 57 75 96 TRƯỢT
26/10/2018 34 43 68 94 98 TRƯỢT
25/10/2018 25 63 47 98 38 ĂN ĐỀ 38
24/10/2018 78 87 83 93 20 TRƯỢT
23/10/2018 74 68 79 97 99 TRƯỢT
22/10/2018 43 58 67 85 89 TRƯỢT
21/10/2018 26 58 96 44 12 TRƯỢT
20/10/2018 28 82 38 83 67 ĂN ĐỀ 28
19/10/2018 14 41 15 51 27 ĂN ĐỀ 14
18/10/2018 58 85 36 54 55 TRƯỢT
17/10/2018 05 36 98 55 96 TRƯỢT
16/10/2018 23 65 47 96 21 TRƯỢT
15/10/2018 88 67 76 25 23 TRƯỢT
14/10/2018 48 82 28 92 62 ĂN ĐỀ 28
12/10/2018 48 86 63 41 40 TRƯỢT
12/10/2018 75 35 62 24 10 TRƯỢT
11/10/2018 04 08 36 74 10 TRƯỢT
10/10/2018 75 62 58 63 24 TRƯỢT
09/10/2018 35 56 57 84 69 ĂN ĐỀ 35
08/10/2018 14 53 62 34 21 TRƯỢT
07/10/2018 35 62 41 38 64 TRƯỢT
06/10/2018 11 42 01 34 52 TRƯỢT
05/10/2018 26 25 23 42 51 ĂN ĐỀ 26
04/10/2018 43 58 79 96 98 TRƯỢT
03/10/2018 75 42 31 35 39 TRƯỢT
02/10/2018 46 48 47 74 82 TRƯỢT
01/10/2018 36 39 47 74 89 TRƯỢT
30/09/2018 00 55 44 99 67 ĂN ĐỀ 55
29/09/2018 53 32 56 92 21 TRƯỢT
28/09/2018 56 58 52 36 24 ĂN ĐỀ 56
27/09/2018 75 32 12 14 30 TRƯỢT
26/09/2018 74 52 39 98 71 TRƯỢT
25/09/2018 15 51 34 52 69 TRƯỢT
24/09/2018 48 84 68 86 74 TRƯỢT
23/09/2018 62 15 51 26 68 ĂN ĐỀ 62
22/09/2018 71 87 98 89 23 TRƯỢT
21/09/2018 15 51 26 63 41 TRƯỢT
20/09/2018 57 36 41 68 52 TRƯỢT
19/09/2018 00 58 71 68 98 TRƯỢT
18/09/2018 20 07 15 54 35 ĂN ĐỀ 20
17/09/2018 24 94 89 41 23 TRƯỢT
16/09/2018 87 90 12 21 23 TRƯỢT
15/09/2018 57 75 15 78 02 TRƯỢT
14/09/2018 33 88 87 78 35 ĂN ĐỀ 88
13/09/2018 78 87 10 01 35 TRƯỢT
12/09/2018 57 56 84 12 69 ĂN ĐỀ 56
11/09/2018 48 94 41 47 23 TRƯỢT
10/09/2018 43 44 86 89 71 TRƯỢT
09/09/2018 28 82 24 52 66 TRƯỢT
08/09/2018 15 25 12 01 36 ĂN ĐỀ 15
07/09/2018 75 08 74 78 86 TRƯỢT
06/09/2018 56 78 68 32 10 TRƯỢT
05/09/2018 56 87 42 35 88 ĂN ĐỀ 88
04/09/2018 25 68 84 58 96 TRƯỢT
03/09/2018 34 76 10 05 46 TRƯỢT
02/09/2018 04 40 25 43 41 ĂN ĐÊ 40
01/09/2018 64 79 58 57 11 TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT

mớiSoi cầu ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

DO QUÁ TRÌNH CHECK THẺ TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ, KHÁCH HÀNG LẤY SỐ LIÊN HỆ ZALO HOẶC HOTLINE
NGÀY ĐẦU - ĐUÔI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ
Đã chốt số
13/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
12/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
11/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 1
10/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 8
09/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6
08/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
07/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
06/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRƯỢT
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 2
04/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 4
03/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
02/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
01/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 8
31/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 5
30/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT
29/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
28/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 8
27/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
26/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
25/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 3
24/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
23/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6
22/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 3
20/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
19/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 4
18/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5
17/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
16/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
15/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
14/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
13/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 1
11/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT
10/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
09/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 3
07/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRƯỢT
06/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
05/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
04/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
03/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 TRƯỢT
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
01/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6
30/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 5
29/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
28/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
27/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
26/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
25/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 4
24/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
23/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6
22/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
21/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
20/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
19/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
18/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
17/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4
16/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
15/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
14/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRƯỢT
13/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
12/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 6
11/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
10/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 5
08/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
07/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
06/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
05/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 8
03/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
02/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
01/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC
TƯ VẤN ZALO
GỌI ĐIỆN THOẠI